Els Estressors laborals docents i programes pal·liatius / coordinadors: Joan Riart Vendrell i Anna Martorell Sabaté

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa