GT Intervenció psicològica avançada en mort no natural (Lleida)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Intervenció psicològica avançada en mort no natural (Lleida)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANNA SALAZAR SANZ Coordinador/a

Objectius generals

  • Oferir un espai de trobada entre psicòlegs i psicòlogues interessats en l'especialització de l'atenció psicològica en situacions de crisi i/o emergències.

  • Copsar els interessos i inquietuds, a nivell de recerca i formació, dels psicòlegs i psicòlogues que ja intervenen així com d'aquells que havent-se format en la disciplina encara no han passat a la seva pràctica.

  • Potenciar la presència de l'especialització en el nostre Col·legi Professional.


Objectius específics

  • Analitzar els diferents escenaris d'intervenció i les dificultats més freqüents que s'han donat.

  • Recollir, analitzar i valorar diferents tècniques i/o estratègies utilitzades en intervencions en mort no natural.