GT Mediació Comunitària

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Mediació Comunitària

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
AIDA MARZO MATENCIO Coordinador/a

 

Objectius Generals

 • Crear un espai per als psicòlegs i psicòlogues mediadors que treballin en l'àmbit comunitari per tal que puguin compartir experiències, i engegar propostes de formació i sensibilització que donin més visibilitat i posin en valor la seva funció.

Objectius Específics

 

 • Debatre sobre la mediació comunitària i sobre quines aportacions pot fer-hi el psicòleg i psicòloga.

 • Promocionar la mediació en l'àmbit comunitari, així com la figura del psicòleg i psicòloga.

 • Supervisió dels casos de mediació comunitària.

 • Adquirir un fons documental sobre la matèria.

 • Oferir jornades, xerrades i formacions a col·lectius interessats en la mediació.

 • Potenciar la participació col·legial en la mediació.

 • Aplicar i impulsar la perspectiva de gènere en totes les accions.

 • Sensibilitzar sobre els beneficis en la salut mental dels processos transformatius i restauratius de la mediació.

 • Visibilitzar els beneficis que aporta la mediació a nivell comunitari i veïnal.

 • Impulsar les Arts Visuals i Plàstiques dins la mediació, com a motor de canvi.