GT Psicologia, organització i 2.0

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia, organització i 2.0

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JAVIER DÍAZ VAL Coordinador/a

"Les comunitats virtuals i l’entorn laboral, nou paradigma"


Les xarxes socials estan de moda. Alguns especialistes qualifiquen la multitud com a intel·ligent i amb capacitat d’organitzar-se de forma autònoma i espontània, amb el suport de les noves tecnologies. Internet ha proporcionat un nou model de treball i de relació entre les persones. Això no obstant, les empreses no arriben a entendre moltes de les motivacions de les persones que protagonitzen el fenomen.


Les xarxes socials basades en el treball “en horitzontal” i en la creació de continguts amb valor, originen interrogants a l’empresa tradicional, organitzada en estructures jeràrquiques. Tot i que l’organització jeràrquica no ha canviat, les empreses no poden ignorar l’aparició de nous i potents models de producció basats en la comunitat, l’organització i l’autocontrol, i no en la jerarquia i el control. Per una altra part, Internet s’ha ubicat en un lloc central a l’hora d’avaluar un candidat: per exemple, buscant un perfil en xarxes socials com Facebook, o analitzant la seva direcció de correu electrònic.


Es discuteix si l’ús de les xarxes socials en el lloc de treball millora o perjudica el rendiment i la concentració; les empreses gasten milions en programari per impedir l’ús d’aquestes xarxes, mentre alguns estudis n’assenyalen l’oportunitat.


Creem que des de la psicologia és possible definir els punts més importants relacionats amb aquest tema: analitzar la interconnectivitat com una manera de participació i també com un mitjà de detecció de situacions problemes en l’entorn laboral i en la dinàmica de les organitzacions.


Per una altra part, els webs 2.0 representen una nova reconfiguració en l’ús de recursos i d’interacció entre persones usuàries, aquesta reconfiguració tecnològica és també una reconfiguració social?

En un context, en el què l’entorn està abolint la possibilitat dels incentius econòmics, hem d’explorar com a psicòlegs i psicòlogues, la incidència que la participació i la interacció tenen a l’hora de definir nous enquadraments, segons les plantilles i l’empresa.


Objectius

Treballar la temàtica (ús de les noves tecnologies en l’entorn laboral) dels següents eixos:

Explorar la informació que sobre psicologia de les comunitats virtuals estigui disponible.

Comparar-la amb la informació sobre la psicologia persona/ordinador.

Investigar sobre les possibilitat que l’ús de les xarxes socials té en l’entorn laboral, des del punt de vista de la psicologia.

Explorar bones i males pràctiques en l’ús de les web 2.0.