GT Psicologia econòmica

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia econòmica

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
RICARD CAYUELA DALMAU Coordinador/a
Presentació

La psicologia té cada cop més a dir sobre el comportament econòmic de les persones. A banda de la seva baixa notorietat, tant en l’entorn públic com en el nostre propi marc professional és una especialitat que està present com a àrea en tots els congressos internacionals de psicologia.

També existeixen a Espanya diferents facultats de psicologia, com per exemple la de València, que tenen en compte aquest àmbit en forma d’assignatures.

El premi Nobel d’Economia de 2002 va ser concedit a un psicòleg, D.Kahneman.

L’ésser humà constantment està prenent decisions econòmiques i igualment rep inputs econòmics sobre els quals prendre decisions.

La psicologia econòmica estudia com l’economia afecta el comportament dels individus i com aquest comportament afecta, alhora, l’economia.

Un psicòleg o psicòloga del comportament econòmic, doncs, és aquell que treballa sobre la base que una bona part dels problemes humans incorpora una variable econòmica.


Objectius
  • Recopilar les diferents tasques que engloba el psicòleg o psicòloga del comportament econòmic, amb detall de les seves activitats, funcions i ramificacions mundials.

  • Difondre el rol del psicòleg o psicòloga en aquest àmbit.

  • Crear un observatori de noves tendències en comportament econòmic de la persona consumidora.

  • Aportar els continguts teòrics existents sobre aquest àmbit, establint els contactes necessaris amb els nuclis col·legials o universitaris que es tenen en compte en aquesta intervenció.


Situació

Es concep com un grup de treball obert que compta també amb la presència d’altres professionals, donant la possibilitat d’entrar a psicòlegs i psicòlogues que així ho desitgin, sense haver de col·legiar-se prèviament fins que comprovin el grau d’interès i atractiu que aquest grup pot tenir per a ells.