GT DO Alumni Itamar Rogovsky

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT DO Alumni Itamar Rogovsky

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MARIA JOSÉ POZA LOZANO Coordinador/a
Objectius generals
  • Impulsar la visió vers el desenvolupament organitzacional (DO) del Dr. Itamar Rogovsky, a través de les persones que s’han format amb ell, amb qui es coincideix en la necessitat de transmetre i perpetuar el seu llegat.


Objectius específics
  • Aconseguir per part dels membres d'Alumni Itamar Rogovsky:

  • Convertir aquest GT, en un pool de professionals de referència en DO a Catalunya

  • Contribuir amb la nostra praxi a la transformació del paradigma empresarial

 

Per això, des de el GT, ens proposem:

  • Promoure el DO a organitzacions i professionals

  • Oferir suport i desenvolupament a l’alumnat de DO

  • Vetllar pel manteniment i la difusió de l’enfocament i els valors rebuts en el DO

  • Impulsar la formació en DO

  • Crear un espai d'intercanvi en DO