GT Psicologia i discapacitat

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia i discapacitat

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
EDUARDO VICTOR BRIGNANI PÉREZ Coordinador/a
Objectius
  • Ser un espai de trobada i de reflexió que generi accions favorables per al col·lectiu de persones amb discapacitat, el seu entorn i les entitats i institucions que les reuneixen.

  • Aquest grup s'ha definit com un equip de psicòlegs i psicòlogues del tercer sector, interessats a treballar la particularitat de l'activitat professional en persones amb discapacitat.


Objectius específics
  • Suport a la tasca professional (tot i que voluntària en alguns casos) dels membres del grup de treball, mitjançant seguiments de casos, sessions clíniques i assessorament.

  • Intercanvi d'informació, recursos i know-how entre els membres del grup de treball.

  • Realització d'activitats formatives i de conscienciació als diferents col·lectius interessats.

  • Realització d'activitats formatives segons demanda adreçades a col·lectius amb persones amb discapacitat.

  • Publicacions.

  • Divulgació de bones pràctiques realitzades pels psicòlegs i psicòlogues en el camp de la discapacitat.

  • Promoció del treball interdisciplinari en l'atenció a les persones amb discapacitat.

  • Coordinació amb altres grups de treball i altres seccions del Col·legi (Grup de treball de Dol, Grup de treball de Gerontologia,...).