GT de Prevenció del tabaquisme

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Prevenció del tabaquisme

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANTONI BAENA GARCIA Coordinador/a
Objectius
  • Iniciar la reivindicació del paper dels psicòlegs i psicòlogues en el tractament del tabaquisme davant la concepció de l'addició al tabac com a malaltia crònica i no com a trastorn addictiu.

  • Consolidar una activitat promocional durant la setmana del dia mundial sense tabac (31 de maig) i una taula rodona sobre el tema cada semestre.

  • Proposar la formació contínua i la participació del COPC en totes les reunions de col·lectius de professionals de la salut que treballen en el tractament i control del tabaquisme.