GT Intervenció Social amb Infància i Família

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Intervenció Social amb Infància i Família

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANDREA SOLDEVILLA BURCH Coordinador/a

L'àmbit d'actuació d'aquest grup de treball comprèn els territoris de Barcelona, Girona i Lleida

 

Objectius Generals
 • Crear i potenciar accions formatives en l’àmbit de la intervenció social

 • Investigar en l’àmbit de la intervenció social amb família i infància.

 • Elaborar una recerca i compilació de recursos dirigits a professionals i persones usuàries.

 • Millorar l’accessibilitat d’aquests recursos.

 • Fer xarxa de professionals d’altres àmbits que també treballin amb infància i família, tant per compartir impressions, com per formar en aspectes psicològics.

 • Acompanyar a professionals d'altres disciplines que necessitin integrar l'atenció psicològica.

 • Generar espais per compartir inquietuds entre professionals i famílies respecte el desenvolupament de l’Infant i/o adolescent

 

Objectius específics

Els objectius específics es vinculen a desenvolupar accions formatives i d’intervenció relacionades amb les temàtiques següents:

 • Psicologia perinatal des d’un enfocament social

 • Visió sistèmica de la família

 • Maternitat i paternitat, igualtat en els rols

 • Intervenció en processos de separació

 • Exclusió social

 • Estimulació sensorial

 • Interculturalitat i pràctiques educatives

 • Etapes del desenvolupament