GT Intervenció Psicològica en l'Àmbit Social i Comunitari

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Intervenció Psicològica en l'Àmbit Social i Comunitari

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
CAROLINA PASTOR CORDERO Coordinador/a

El Grup de reball està integrat per professionals de la psicologia que treballen, o que tenen coneixement de la psicologia aplicada a l’àmbit de la intervenció social, que es proposen els següents objectius, en el marc d’un treball conjunt i col·laboratiu: 


Objectius generals
  • Desenvolupar i promoure la intervenció psicològica en el context de la intervenció social i comunitària, fent visible la intervenció dels professionals de la psicologia en el context dels serveis socials per tal d’enfortir el seu rol i funcions. 

Objectius específics
  • Organitzar i participar en congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments professionals rellevants a la intervenció social i comunitària. 
  • Conèixer la quantitat i distribució dels i les professionals de la psicologia en serveis socials en els diferents territoris, els seus encàrrecs, funcions i àmbits d’intervenció. 
  • Desenvolupar activitats formatives d’interès i aplicació per la formació continuada dels i les professionals de la psicologia que exerceixen la seva activitat en l’àmbit social i comunitari. 
  • Col·laborar amb altres grups de treball del COPC en activitats, formacions i altres temes d’interès compartits. 
  • Col·laborar amb entitats i institucions en encàrrecs que tenen com a objectiu últim la promoció i el desenvolupament del rol del i de la professional de la psicologia en l’àmbit social. 
  • Participar i organitzar projectes que responguin als objectius de desenvolupament dels i les professionals de la psicologia en aquest àmbit.