GT de Psicologia aplicada a l'arbitratge i el judici esportiu

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Psicologia aplicada a l'arbitratge i el judici esportiu

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JOSEP PLA CORTÉS Coordinador/a
Objectius 
  • Difusió: Promoure, dins el col·lectiu dels psicòlegs i psicòlogues de l’esport, la percepció de l’àrbitre com un esportista més que pot aprofitar els principis i tècniques de la psicologia de l'esport (mitjançant taules rodones, per exemple). 

  • Aplicació pràctica: Realitzar activitats en què participin psicòlegs, psicòlogues i àrbitres per intercanviar experiències i que enriqueixin mútuament ambdós col·lectius (exemple, tallers). 

  • Investigació: Realitzar investigacions amb les que el Grup de treball pugui participar com a ponent en congressos i jornades, i a publicar articles en revistes científiques especialitzades. 

  • Relacions amb el món acadèmic: mantenir contactes amb el món acadèmic per conèixer quines són les tendències en psicologia aplicada a l’arbitratge i el judici esportiu i fer les aportacions que estiguin al nostre abast.