GT Psicologia Afirmativa LGTB + (Lleida)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia Afirmativa LGTB + (Lleida)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANDRÉS RICARDO SAAVEDRA SAAVEDRA Coordinador/a
Objectius generals
 • Visibilitzar la diversitat sexual i de gènere, i la necessitat d'un enfocament específic pel treball amb persones LGTB +.

 • Proporcionar els recursos necessaris als diferents professionals, per fer front a les necessitats i demandes que sorgeixen a la pràctica professional envers el col·lectiu.

 • Conscienciar la població de la plena normalització de les llibertats sexuals i de gènere a les escoles per tal d'educar en la igualtat.

 • Formar als professionals de diferents àmbits en l'exercici de ple dret de les llibertats sexuals i de gènere.

 • Donar a conèixer la Psicologia Afirmativa LGTB + amb els enfocaments: educatiu, social i sanitari als professionals, col·lectiu i societat.

 

Objectius específics
 • Facilitar als col·legiats i col·legiades les eines que els permetin millorar la seva capacitació professional: seminaris, xerrades, tallers, bases de dades, material de consulta, etc.

 • Dinamitzar espais de trobada periòdic per l'intercanvi d'experiències, la investigació i l'elaboració de propostes d'activitats.

 • Generar nous coneixements mitjançant la intersecció d'altres coneixements especialitzats ("psicologia del trauma LGTB + = efectes dels esdeveniments traumàtics en les vides de les persones LGTB +" i d'altres diversitats interseccionals (corporal, funcional, salut mental, etc.).

 • Proporcionar, ja en edats primerenques, les eines necessàries perquè els infants visquin amb plenitud i llibertat la seva identitat de gènere.

 • Treballar, mitjançant activitats i propostes, per vèncer estigmes que vulneren els drets dels infants.

 • Desenvolupar la pràctica professional de la psicologia amb la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere per a usuaris o usuàries, clients o clientes, pacients o persones LGTBIQ + i la sensibilització de les persones heterosexuals i cisgènere als diversos àmbits d'intervenció de la psicologia.