GT Mindfulness (Lleida)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Mindfulness (Lleida)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MARIA PILAR CASTILLO ELIES Coordinador/a
Objectiu general
  • Crear un espai de trobada, en el nostre entorn, per a professionals amb interès en la pràctica, formació, divulgació, reflexió i aprofundiment en el mindfulness i les seves aplicacions en l’àmbit clínic i de la salut. 

 

Objectius específics
  • Mantenir i aprofundir en la pràctica personal i facilitar la pràctica grupal.

  • Intercanvi d’experiències en la pràctica clínica, tant individual com grupal. Treballar amb els casos que poden presentar més dificultats.

  • Fomentar treballs d’investigació sobre el mindfulness y les seves aplicacions, donar-los suport i cercar mitjans per a la seva publicació.

  • Fomentar l’assistència i participació en jornades, congressos i esdeveniments similars relacionats amb el mindfulness.

  • Propiciar la difusió i aplicació del mindfulness en els diferents àmbits de la societat, ressaltant la importància que sigui aplicada per persones amb la formació bàsica i específica adient