GT Psicoteràpia Psicoanalítica (Girona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicoteràpia Psicoanalítica (Girona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
LAURA BADOSA BARTRINA Coordinador/a
Objectius generals
  • Crear un espai de trobada a terres gironines de reflexió, debat i enriquiment interpersonal des de diferents models de treball de base psicoanalítica.

  • Fomentar un grup d’estudi i sessions clíniques que ens enriqueixin la nostra pràctica clínica, compartint lectures, bibliografia, formació, etc.

 

Objectius específics
  • Crear un punt de trobada a les terres gironines de col·legues de professió que compateixen una mirada psicoanalítica i una formació rigorosa.

  • Establir una xarxa de treball conjunta basada en el coneixement mutu de les fortaleses i especialitats de cada un dels seus membres.

  • Obrir un espai de sessions clíniques on poder aportar l’experiència teoricoclínica de cadascun de nosaltres, que ens faciliti l’aprofundiment en un tema específic que acordem treballar.

  • Proposar sessions puntuals interdisciplinàries per tal d’enllaçar la mirada psicoanalítica amb la d’altres camps i professionals d’altres disciplines amb els que col·laborem en la nostra pràctica clínica.

  • Acostar la psicoanàlisi, i els temes específics que anem treballant, als altres membres del COPC, publicant un escrit al Psiara, la revista del Col·legi.

  • Fer propostes i organitzar activitats en el marc de l’oferta formativa del COPC.

  • Col·laborar amb altres GT del Col·legi amb els quals compartim interessos i projectes comuns.