GT Actualitzacions de la Psicoanàlisi en la Clínica del segle XXI (Girona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Actualitzacions de la Psicoanàlisi en la Clínica del segle XXI (Girona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ENRIQUE C. ATZENWEILER BESCOS Coordinador/a
Objectiu general
  • La transmissió de la psicoanàlisi tant en el seu vessant teòric com clínic incloent les diferents escoles de la psicoanàlisi perquè considerem que enriqueix el treball clínic. Així també comptarem amb col·laboradors d'altres disciplines com la filosofia, biologia, matemàtica, etc.

 

Objectius específics
  • La psicoanàlisi va sorgir a finals del segle XIX i començaments del XX. Des d'aquella època fins avui s'han produït nombrosos canvis socials: la família s'ha transformat (no existeix només la família tradicional), la procreació s'ha modificat a partir de la incidència de la ciència i com a conseqüència els llaços de filiació; aparició de noves sexualitats, de nous malestars i nous símptomes.

  • És evident que aquests canvis han produït certs qüestionaments en alguns conceptes de la psicoanàlisi. Per aquest motiu tenim interès a investigar a partir de la clínica aquests canvis en la psicoanàlisi i transmetre'ls.