GT Símptoma (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Símptoma (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MANEL REBOLLO CLAVERIA Coordinador/a
Objectius generals
  • El nostre objectiu és treballar a partir de casos clínics reals que posen en joc una certa "modernitat" de la presentació clínica del malestar i a allò "real" a què apunten en la seva manifestació.

  • També volem treballar la dimensió mediàtica d'alguns símptomes i entendre les característiques que els fan en certs moments representatius d’allò que es "cou" en l'àmbit de la col·lectivitat i de les noves formes de vincle.

  • La idea és que a cada època hi ha certes simptomatologies que passen de ser estigmatitzades, rebutjades, silenciades, a ser acceptades i reconegudes com a modalitats individuals de patiment.

 

Objectius específics

En aquest moment pensem treballar al voltant d'aquestes qüestions:

 

  • Els símptomes, entre el patiment individual i la reivindicació col·lectiva.

  • La violència de gènere.

  • La tendència a esborrar en la col·lectivitat la singularitat dels símptomes: anorèxia, TDAH, trastorns de l'espectre autista, etc...

  • L'ús de les xarxes socials com a forma de protecció dels vincles "corporals".