GT Perinatal (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Perinatal (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
BARBARA MAS CORBELLA Coordinador/a

Objectius
  • Aprofundir en els processos que engloben l'evolució de cada membre de la família (mare/pare/progenitor-criatura) per tal de perfeccionar el rol professional durant totes les etapes.

  • Disposar d'una espai on realitzar consultes entre professionals, com per exemple, sessions clíniques.

  • Crear un grup d'estudi sobre la psicologia perinatal, on s'establirien lectures, xerrades i activitats intragrupals.

  • Compartir bibliografies, lectures, documentals o pel·lícules. Revisar els fons de la biblioteca del COPC per si calgués actualitzar o introduir manuals d'interès.

  • Organitzar jornades, xerrades o d'altres activitats per a la resta de psicòlegs i psicòlogues del COPC i fer difusió dels coneixements.