GT Maltractament i Salut Mental (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Maltractament i Salut Mental (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JOSÉ ALFONSO GUTIÉRREZ ZOTES Coordinador/a

El GT Maltractament i salut mental té com a finalitat propiciar i coordinar un espai de reflexió i divulgació de la implicació de l'adversitat en la infància per abús i maltractament en el desenvolupament i salut mental de la persona. De la mateixa manera, promoure trobades entre professionals en contacte amb poblacions amb maltractament com el cas d'assetjament escolar, violència de gènere i entre iguals, maltractament a la tercera edat, o en persones que pateixen malalties mentals, entre d'altres. 


Objectius
  • Fer formació i divulgació de la repercussió de l'abús i maltractament en el cicle evolutiu de la persona i en la seva salut mental. 

  • Establir sinergies amb altres grups de treball per realitzar formació per prevenir el maltractament o, en el seu cas, el seu tractament, com l'àmbit de maltractament entre iguals a l'escola, o les malalties mentals. 

  • Estimular la trobada, des d'una aproximació d'anàlisi qualitativa i quantitativa, de la investigació entre professionals de la psicologia i d'altres disciplines en contacte amb la realitat del maltractament, per desenvolupar projectes de prevalència del maltractament, desenvolupar instruments de detecció del maltractament i, en general, per incrementar i divulgar un nou coneixement sobre implicació de l'adversitat per maltractament en les diferents funcions mentals i emocionals de la persona. 

  • Divulgar les conseqüències del maltractament en mitjans de comunicació i institucions on es requereixi.