GT Diversitat Sexeafectiva i de Gèneres (Tarragona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Diversitat Sexeafectiva i de Gèneres (Tarragona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ARACELI BAILLO MOMPEAN Coordinador/a
Objectius generals 
  • Des d'una perspectiva postestructuralista, feminista, interseccional i afirmativa abordem la comprensió de la diversitat sexoafectiva i de gèneres.

  • Treballem els processos de construcció relatius als gèneres i les orientacions del desig, així com les realitats concretes i les necessitats de les persones LGTBIQ+.

  • Promovem un acompanyament psicològic i psicoterapèutic adient a les necessitats de les persones trans i amb orientacions afectivosexuals no heterosexuals.


Objectius específics
  • Aprofundir en la comprensió de les realitats i necessitats de les persones LGTBIQ+.

  • Promoure una atenció psicològica i psicoterapèutica adient a les seves necessitats i processos.

  • Generar espais de reflexió i formació.