GT de Trastorns disruptius del control d'impulsos i de la conducta

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Trastorns disruptius del control d'impulsos i de la conducta

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ANA RODRIGUEZ RUIZ Coordinador/a
Objectius generals
  •  Realitzar accions per prevenir trastorns de conducta en població infantil i juvenil.

  • Intercanviar opinions amb professionals d'altres àmbits que intervenen en els trastorns de conducta.

  • Realitzar projectes d'investigació que ens permetin millorar l'avaluació i intervenció en els trastorns de conducta.

 
Objectius específics 
  • Intercanviar reflexions respecte les intervencions que es porten a terme en l'àmbit nacional i internacional per a crear sinergies que ens permetin crear programes d'intervenció més eficaços.

  • Crear espais de supervisió de casos clínics amb aquesta problemàtica.

  • Crear un espai de revisió de coneixements sobre el tema que ens permeti tenir una visió holística dels trastorns de conducta.

  • Realitzar projectes d'investigació sobre els trastorns de conducta i els trastorns comòrbids.

  • Crear coneixement dins del grup per a millorar les intervencions d'aquests trastorns.

  • Difondre la problemàtica dels trastorns de conducta en les diferents àrees que es veuen afectades (escoles, famílies, població general,...).