GT Teràpies Assistides amb Animals i Benestar Animal

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Teràpies Assistides amb Animals i Benestar Animal

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
GEMA HERNANDEZ MOLINA Coordinador/a
Objectius
  • Oferir un espai als membres del grup per a compartir experiències, supervisar casos, revisar bibliografia i investigació entorn a l'àmbit de les intervencions assistides amb animals (IAA) i la seva relació amb la psicologia.

  • Donar l'oportunitat als membres de mantenir-se actualitzats respecte a possibles novetats metodològiques, tècniques i/o a possibles variacions en  l’àmbit teòric dins del marc de les IAA.

  • Fomentar el coneixement de les teràpies amb animals (TAA) i els seus elements distintius entre els professionals de la psicologia clínica i de la salut.

  • Crear una xarxa de professionals relacionats amb TAA dins de l'àmbit de la psicologia, potenciant el treball en equip basat en el reconeixement i enriquiment mutu.

  • Fomentar una adequada formació en el camp de les TAA que garanteixi una aplicació responsable i rigorosa de les intervencions per part dels professionals.

  • Divulgar sobre el tema de les IAA en psicologia, la seva importància, les seves possibilitats d'actuacions i els possibles beneficis en la nostra societat.

  • Promoure la investigació sobre la eficàcia i eficiència de les intervencions realitzades des d'aquest enfocament terapèutic i sobre els possibles beneficis en la salut.

  • Identificar elements teòrics i/o metodològics d'altres models terapèutics que puguin relacionar-se i integrar-se amb les TAA.

  • Establir relacions i sinergies amb d'altres professionals no psicòlegs o psicòlogues, associacions i institucions que estiguin interessats en les TAA, per promoure la seva difusió i aplicació en un major nombre d'àmbits.