GT TCA i tractament psicològic de l’obesitat

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT TCA i tractament psicològic de l’obesitat

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
PATRICIA BARBA GOZALBO Coordinador/a
Objectius
  • Aprofundir en els processos psicològics que intervenen en el comportament alimentari, les conductes de les persones i la regulació emocional a l’entorn de l'alimentació, per tal d'ampliar l'àmbit d'actuació professional del psicòleg o psicòloga i fer més visible els camps d'aplicació.

  • Aprofundir en les alteracions emocionals que es poden produir en malalts amb trastorns alimentaris i obesitat així com en les possibles comorbiditats afegides englobades dintre de l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut i que impliquen una estreta relació amb la nutrició i la dietètica. Es pretén ampliar l'enteniment d'aquestes patologies des d'una visió global i sistèmica.

  • Intercanviar experiències entre els membres que pertanyen al grup per fomentar la riquesa de compartir coneixement i relacions interprofessionals.

  • Difondre i vehicular la comunicació si escau amb altres col·lectius implicats en l'àmbit de la salut, especialment entre el col·lectiu professional dels dietistes-nutricionistes per facilitar i ampliar horitzons multidisciplinaris, establir nexes d'unió intercol·legial i impulsar projectes d'interès comú.

  • Fomentar el desenvolupament de l'encreuament d'ambdues disciplines: la nutrició i la psicologia, per tal de buscar nous reptes i àmbits d'intervenció multidisciplinari per millorar la qualitat de vida de les persones