GT Psicovid

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicovid

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ARIADNA TORRES GARCÍA Coordinador/a
MELINDA GONZÁLEZ CONCEPCIÓN Coordinador/a

El GT Psicovid té la missió de definir l'especificitat del rol del psicòleg o psicòloga, les seves competències essencials en l'àmbit de l'atenció en situacions COVID, la promoció de la qualitat professional i la difusió de la seva tasca.

 


Objectius generals
  • Pretén encetar un procés de participació obert i dinàmic que enriqueixi aquesta disciplina i la situï en el lloc que li correspon dins del món de la salut.

  • Vol ser un espai on es pugui posar en comú protocols, intervencions i situació actual COVID i es generin accions favorables per als propis col·legiats i població afectada. Treballar la seguretat i prevenció amb l'objectiu de que els diferents operadors implicats, públics i privats, es coordinin.

 

Objectius específics
  • Suport a la tasca professional dels  membres del grup de treball, mitjançant seguiments de casos, sessions clíniques i assessorament.

  • Intercanvi d'informació, recursos i know-how entre els membres del grup de treball.

  • Realització d'activitats formatives, jornades, taules rodones, conferències, presentació de nous materials i eines, dirigides als col·legiats i col·legiades.

  • Divulgació de bones pràctiques realitzades pels psicòlegs en el camp de la COVID-19.

  • Coordinació amb altres grups de treball i altres seccions del Col·legi (Grup de treball de Dol, Grup de treball d'Atenció pal·liativa, Secció de Psicologia d'Emergències, Secció de Psicologia de l'Educació, Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball, altres delegacions...).

  • Potenciar la formació contínua dels col·legiats i col·legiades amb la finalitat de facilitar la millora i el reciclatge de les seves habilitats i competències professionals.

  • Activar la coordinació i l'intercanvi amb altres seccions homòlogues, nacionals i internacionals.