GT Psicologia Domiciliària

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Psicologia Domiciliària

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
ONA GOMIS ZALAYA Coordinador/a
Objectius generals
  • Donar a conèixer què és la intervenció domiciliària en la salut mental.

  • Esdevenir un eix central per a poder incloure a tots aquells professionals que realitzen o els agradaria realitzar intervencions psicològiques domiciliàries.

  • Fomentar la pràctica d'aquest tipus d'abordatge per a reduir les rehospitalitzacions dels pacients.

 

Objectius específics
  • Disposar d'una base de dades de professionals que duen a terme intervencions domiciliàries.

  • Fomentar la recerca i l'evidència científica de la intervenció domiciliària.

  • Fer difusió dels resultats dels projectes que s'estan duent a terme i proposar-ne de nous.

  • Col·laborar amb altres grups de treball i seccions del COPC.

  • Crear un espai d'intercanvi sobre casos que s'estiguin duent a terme d'un abordatge domiciliari.

  • Organitzar tallers i cursos per ampliar la pràctica de la intervenció domiciliària.