GT de Psicologia clínica a l’atenció primària

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Psicologia clínica a l’atenció primària

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MIGUEL GARRIZ VERA Coordinador/a
Objectius
  • Crear un espai on els psicòlegs i psicòlogues clínics que treballin a atenció primària o que estiguin en contacte amb aquest nivell d'atenció puguin compartir les seves experiències i desenvolupar iniciatives assistencials, de docència i de recerca.

  • Promoure la presència necessària d'aquesta especialitat en tots els centres d'atenció primària de Catalunya.

  • Promoure l'interès dels residents per l'atenció primària, així com contribuir a la implementació completa i millora de la rotació dels PIR.

  • Establir relacions i crear sinèrgies amb altres professionals i grups de professionals que treballen a la xarxa pública d'atenció primària (medicina de família, infermeria, treball social, altres especialitats,...).

  • Oferir formació i suport a la rotació per salut mental als residents de primària (medicina de família, infermeria).