GT Observatori de la Psicologia General Sanitària -PGS-

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Observatori de la Psicologia General Sanitària -PGS-

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
FILIPPO ULISSE CREMONA Coordinador/a

La recent regulació de la nova professió que, genèricament, rep la denominació de psicòleg general sanitari, suposa el reconeixement legal d’un àmbit professional que, de fet, fa dècades que els psicòlegs i psicòlogues exerceixen de forma competent, eficaç i amb un ampli reconeixement social. Alhora, retorna una part important de la nostra disciplina comú, la psicologia, a l'àmbit sanitari, corregint, tot i que només parcialment, el que va suposar que la psicologia, de forma general, no fos considerada com a professió sanitària per la LOPS, l'any 2003. En aquest sentit, aquest esdevé un col·lectiu professional nou i antic al mateix temps, atès que es nodreix les persones titulades amb el Màster en Psicologia General Sanitària, però també de totes aquelles professionals de reconeguda experiència que s’han habilitat en els darrers anys com a sanitàries a través dels processos previstos per la llei a tal efecte.

Tanmateix, al marge de les oportunitats que aquesta nova figura crea, també genera no poques incerteses amb relació al seu rol professional, àmbits d’actuació, competències, futur desenvolupament professional, relació amb la resta de professionals de l’àmbit sanitari i, molt especialment, amb els psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica.

Així, el present grup de treball vol aglutinar aquest col·lectiu de psicòlogues i psicòlegs, com dèiem novell i històric alhora, per tal d’iniciar un diàleg sobre els interrogants plantejats més amunt, i que permeti generar propostes dirigides al seu desenvolupament professional complet, en tots els àmbits possibles, així com potenciar la seva excel·lència formativa i la interlocució amb la resta de professionals, en relació d’igualtat, dins la immensa riquesa dels diferents àmbits d'exercici professional de la psicologia.
 

Objectius generals 


  • Potenciar un procés de reflexió respecte de la nova figura del psicòleg o psicòloga general sanitari (PGS).

  • Promoure la figura del PGS en el context actual i futur, cercant la col·laboració del conjunt de professionals de la psicologia clínica i de la salut i sempre dintre dels límits i les directrius marcats per les instàncies de govern del COPC  Objectius específics 

  • Aprofundir en les competències, tasques i àmbits d’actuació del PGS, amb la finalitat d’aconseguir el seu reconeixement efectiu i una identitat  professional sòlida dins de l’àmbit de la psicologia

  • Potenciar activitats dirigides a integrar les competències i/o habilitats necessàries per a desenvolupar tasques en l’àmbit sanitari, impulsant de forma contínua, crítica i constructiva iniciatives que contribueixin a l’excel·lència en la formació i recerca dins l’àmbit de la psicologia general sanitària.

  • Justificar i defensar que el PGS pugui exercir les seves competències, també, en l’àmbit de la sanitat pública, sense perjudici de la resta de professions sanitàries.

  • Potenciar i dinamitzar la participació del col·lectiu del PGS dins l’àmbit col·legial, difonent l’activitat del grup de treball mitjançant la organització d’activitats formatives,  taules rodones, conferències, etc.  

El grup de treball està obert exclusivament a psicòlegs i psicòlogues col·legiats amb la titulació de màster general sanitari, estudiants del màster general sanitari o habilitats com a sanitaris.

S’haurà d’enviar via correu electrònic a seccio@copc.cat els justificants (títol, matrícula o habilitació)  necessaris per a formar-hi part