GT La Narrativa en Educació i en Psicoteràpia (interseccions Educació i Clínica)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT La Narrativa en Educació i en Psicoteràpia (interseccions Educació i Clínica)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
JOSE JOAQUIM SERRABONA MAS Coordinador/a
Objectius generals
 • Crear i mantenir viu un espai de reflexió, treball i activitats que promoguin la Teràpia narrativa, difonent el model que integra la visió constructivista i el seu valor afegit en el marc dels diferents àmbits d’actuació dins de la

 • Tenir un espai organitzat dins el COPC per difondre entre els col·legiats interessats els conceptes bàsics i funcionament d'aquesta teràpia i enfocament terapèutic, i les últimes investigacions i avenços en la teoria i la clínica. A més ens interessa estar en contacte amb altres grups de treball del COPC, per poder realitzar intercanvis i propostes de treball conjunt.

 • Potenciar la participació col·legial a base de:

 • Propiciar un espai de confluència entre psicòlegs de diversos àmbits que treballin entorn de les vicissituds de les relacions interculturals, els processos d’emigració-immigració, refugi i sol·licitud d’asil.

 • Promoure un moviment d’interacció compartida sobre aquestes qüestions entre les delegacions del COPC.

 • Aprofundir en el coneixement de les necessitats dels mateixos professionals i fer que el grup constitueixi un espai de protecció de si mateixos pel que fa a les tensions derivades de fer-se càrrec de situacions molt complexes

 • Difondre periòdicament entre els col·legiats el nucli del treball que vagi realitzant.

 • Promoure la formació dels col·legiats en els temes propis el grup.

 • Crear una base de dades amb les investigacions més recents sobre el tema i posar-la a disposició dels col·legiats.

 

 Objectius específics
 • Donar a conèixer els diferents enfocaments i tècniques narratives aplicables en les diverses situacions educatives i terapèutiques.

 • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques narratives que faciliten la nostra vida. Sensibilitzar als participants sobre la utilitat de les tècniques narratives i les possibilitats de reconstrucció personal.

 • Afavorir un sistema d’actituds i d’actuacions que permeti abordar el tractament des d’una perspectiva globalitzadora.

 • Determinació dins del mateix grup de les àrees específiques a treballar al llarg de l’any.

 • Promoció d’activitats relacionades amb la teràpia narrativa, proposant el desenvolupament d’esdeveniments, formació, grups d’intercanvi d’experiències, etc.

 • Ser un grup d’intervenció de casos pràctics.

 • Coordinar Jornades de divulgació i la promoció de la salut des de la teràpia narrativa.

 • Fer difusió, promoció i recerca.

 • Elaborar, una base documental de temes vinculats a la teràpia narrativa.

 • Col·laborar amb altres grups que fan recerca en aquest camp.

 • Organitzar una formació seriosa i de profunditat en el camp de la teràpia narrativa.