GT Hipnosi clínica

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Hipnosi clínica

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MARÍA JOSÉ SERRANO FERNÁNDEZ Coordinador/a
Objectius
  • Fomentar el coneixement de la hipnosi entre els professionals de la Psicologia i la societat en general.

  • Ser un referent en l'assessorament per qualsevol persona que s'adreci al COPC demanant informació sobre hipnosi.

  • Fomentar la formació en el camp de la hipnosi que garanteixi un correcte us professional de la hipnosi per part dels psicòlegs.

  • Establir un observatori que vetlli per l'ús adequat de la hipnosi i denunciar el frau i intrusisme que pugui donar-se al nostre àmbit.

  • Fomentar la investigació de l'eficàcia de la utilització de la hipnosi clínica dins dels tractaments psicològics.

  • Generar una base documental, centralitzada e informatitzada, de professionals amb formació científica en hipnosi clínica.

  • Conèixer els avenços en les aplicacions de la hipnosi clínica.

  • Coordinar-se amb altres grups, societats i col·legis professionals que estiguin interessats en la hipnosi, per a millorar el seu ús, la seva difusió i l'aplicació en tots els àmbits.

  • Supervisar casos.