GT Intel·ligència emocional

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Intel·ligència emocional

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
NATHALIE PÉREZ LIZERETTI Coordinador/a
Objectius generals 
  • Estudiar la implicació de la intel·ligència emocional en l'àmbit de la psicologia clínica. 


Objectius específics 
  • Estudiar la implicació de la intel·ligència emocional en els trastorns psicopatològics. 

  • Analitzar la seva relació amb diferents factors psicopatològics. 

  • Estudiar la validesa i l'eficàcia de la intel·ligència emocional com a focus de la intervenció terapèutica. 

  • Promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional com a agent preventiu dels trastorns psicopatològics. 

  • Oferir formació sobre la intel·ligència emocional en el context socioeducatiu. 

  • Comunicació dels resultats a la comunitat científica. 

  • Realització de Jornades i conferències per a la difusió de la intel·ligència emocional en l'àmbit de la Psicologia Clínica.