GT de Fertilitat i Reproducció Assistida

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT de Fertilitat i Reproducció Assistida

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
M. MONTSERRAT ROCA DE BES Coordinador/a
Objectius generals 
 • Crear un espai on compartir experiències o realitzar consultes entre professionals. 

 • Constituir un grup d'estudi de psicologia de la fertilitat i reproducció assistida organitzant sessions clíniques, xerrades o altres activitats intragrupals per la resta de psicòlegs/òlogues del COPC i amb això, difondre coneixements i visibilitat en aquest àmbit. 

 • Poder establir sinergies amb els grups ja establerts de fertilitat i reproducció en altres col·legis de psicologia. 

 • Col·laboracions transversals amb altres professionals implicats en la cura dels pacients amb problemes d'esterilitat: com el Col·legi de Metges, Sociedad Española de Fertilidad i altres col·lectius. 

 • Donar a conèixer els processos entorn del concepte de fertilitat per definir i perfeccionar el rol del/de la professional durant totes les etapes. 

 • Introduir o actualitzar informació relacionada amb la fertilitat a la biblioteca del COPC, compartint bibliografía, documentals, pel·lícules, manuals d'interés, etc. 


Objectius específics  

Presentació dels Manuals d'Intervenció Psicològica en Reproducció Assistida i el Manual de Protocols d'Intervenció en Psicologia de la Reproducció Assistida abordant temes tals com: 


 • Impacte psicològic davant un diagnòstic d'Infertilitat/Esterilitat. 

 • Processos emocionals en TRA. 

 • Monoparentalitat i TRA. 

 • Patologies relacionades amb la infertilitat. 

 • Embaràs i TRA. 

 • Parts múltiples i TRA. 

 • Preservació de la fertilitat. 

 • Postergació voluntària de la maternitat/paternitat i societat. 

 • Avortaments de repetició. 

 • Vincle patern/matern-filial en donació de gàmetes. 

 • Consell a parelles que requereixen donació de gàmetes. 

 • Aspectes específics relacionats amb el dol genètic. 

 • Conseqüència dels factors epigenètics en TRA. 

 • Homoparentalitat i tècniques de Reproducció Assistida. 

 • Intervenció: Fi del tractament i alternatives. 

 • Comunicació sobre l'origen: Les decisions intrafamiliars de nens concebuts mitjançant ovodonació. 

 • Estudi dels recursos externs que permeten fases avançades de les tècniques de Reproducció Assistida com la donació de gàmetes: estudi de la població de donants, característiques de la mateixa i criteris psicològics d'inclusió o exclusió del candidat/a a donant de gàmetes. 

 • Ser un espai de reflexió i debat sobre la gestacio subrogada per la inclusió del psicòleg entre els professionals que han d'estar presents en la regularització, legalització o ilegalització d'aquest procés i recollida de la legislació d'altres països. 

 • Reflexió sobre la diferenciació i similituds amb el camp d'estudi de la psicologia perinatal i la psicologia de la maternitat.