GT Derives sectàries

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Derives sectàries

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MIGUEL PERLADO RECACHA Coordinador/a
Objectius 
  • Descriure els procediments de persuasió coercitiva i influència excessiva que poden afectar negativament a les persones, famílies o la societat en conjunt. 

  • Revisió sistemàtica de la bibliografia existent. 

  • Delimitar tals processos, així com la seva extensió, en certes organitzacions socials i dinàmiques de relació abusives i/o sectàries. 

  • Definir i delimitar les conseqüències de l’ocupació de procediments de persuasió coercitiva i manipulació psicològica sobre els clients de serveis psicològics. 

  • Avaluar les repercussions ètiques, educatives, psicològiques, socials i jurídiques d’aquest problema 

  • Donar resposta als familiars i exmembres, alhora que al conjunt de psicòlegs col·legiats, les pautes mínimes i necessàries d’actuació professional tant en l’àmbit clínic com jurídic.