GT Conductes addictives

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Conductes addictives

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
MIQUEL MONRÀS ARNAU Coordinador/a
Objectius 


El Grup de Treball de Conductes Addictives (GTCA) neix amb la pretensió de ser un continuador llunyà del Grup de Treball de Toxicomanies (GTT), que va funcionar al COPC (quan encara era Delegació de Catalunya) fins el 1986, però adaptat als nous temps i necessitats. 


Considerem que el col·lectiu de psicòlegs que treballem en el camp de les conductes addictives ara és ampli i amb força experiència. Tenim problemes comuns, però alhora amb casuístiques, punts de vista i experiències formatives i clíniques molt diverses. També estem dispersos geogràfica i institucionalment. 

L'objectiu principal del GTCA és ser un espai de trobada, reflexió, debat, reunió, cohesió, cura, enriquiment, formació, posicionament, intercanvi d'idees, informació i formació de tots nosaltres. 


Volem aplegar, per tant, els vessants: 

  • Professional, amb espais de formació, per presentar casos, discutir problemàtiques des del punt de vista tècnic, per engegar o revisar línies de recerca, i per intercanviar i criticar idees i coneixements. 

  • Corporativa, per parlar de les problemàtiques de la nostra professió en el context sanitari, polític, econòmic, ideològic i social actual i futur. 

  • Personal, d'enriquiment mitjançant la relació interpersonal i la cura mitjançant la pertinença al grup. 

Us animem a participar-hi.