GT Mediació familiar i comunitària (Girona)

Participa en aquest Grup

Pots formar part del GT Mediació familiar i comunitària (Girona)

Responsable del grup de treball
Nom Càrrec
CARME LÓPEZ SOLÉS Coordinador/a
Objectius 
  • Aprofundir des dels punts de vista teòrics i pràctics en la mediació. 

  • Debatre sobre la mediació en l'àmbit del dret privat. 

  • Promocionar la mediació en l'àmbit del dret privat. 

  • Supervisió dels casos de mediació familiar i mediació comunitària. 

  • Adquirir un fons documental sobre la matèria. 

  • Oferir xerrades a col·lectius interessats en la mediació. 

  • Potenciar la participació col·legial en la mediació.