Psicòlegs i psicòlogues inscrits en la llista d’experts en psicoteràpia a l’àmbit judicial

Els rols de la psicologia en l'àmbit judicial  | Psicòlegs i psicòlogues inscrits en la llista d’experts en psicoteràpia a l’àmbit judicial
La psicoteràpia és l’àrea especialitzada en l’àmbit clínic, assistencial o de la salut, i un tractament científic que promou canvis del comportament, la salut física i psíquica i el benestar de persones, parelles o famílies. Implica la relació entre un/a professional format/ada i un/a o més pacients

La creació d'aquesta llista respon a la necessitat creixent de dotar als tribunals, operadors jurídics i als seus usuaris i usuàries de recursos útils, dins de l’àmbit privat, per millorar l'acompanyament de les persones i famílies involucrades en processos judicials. L’objectiu és poder facilitar l’accés a una llista de professionals experts en psicoteràpia quan els tribunals així ho requereixin en les seves resolucions judicials.

Tanmateix, dins dels propis estatuts del COPC, aquesta proposta s’acull en els articles 9 i 10.a.12, els quals estableixen que són finalitats essencials del Col·legi Oficial de Psicologia ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes o modalitats i que indiquen que són funcions del Col·legi Oficial de Psicologia definir i regular les diferents especialitats professionals, sempre d’acord amb les previsions i de la manera que determini la normativa corresponent sobre la matèria.

La psicoteràpia és l’àrea especialitzada en l’àmbit clínic, assistencial o de la salut, i un tractament científic que promou canvis del comportament, la salut física i psíquica i el benestar de persones, parelles o famílies. Implica la relació entre un/a professional format/ada i un/a o més pacients. 

Rol i funcions del psicoterapeuta

Rol principalment terapèutic. Intervé quan es detecten problemàtiques relacionals o individuals. S'orienta a prevenir i tractar un trastorn mental, malestar emocional, patiment relacional o situació vital problemàtica, i a reduir o eliminar aquests símptomes o malestar canviant els patrons cognitius, emocionals, relacionals o dels sistemes de relació de la persona, parella, família o grup.

Quan sol·licitar la psicoteràpia?

Quan s'identifiqui una interferència rellevant i incapacitant en alguna àrea bàsica de la persona, deguda a una alteració conductual o emocional que requereixi d’un tractament psicològic. El/la professional estudiarà les possibles causes d'aquesta alteració i determinarà si intervenir-hi i com.

Categories i exemples

A. Psicoteràpia en l’àmbit familiar: per millorar les dinàmiques familiars i aportar benestar en cas de dificultats emocionals, conductuals o relacionals entre els seus membres, millorar la comunicació o la gestió dels problemes des d’un prisma sistèmic, etc., en un espai privat i familiar, on participen conjuntament tots els membres de la unitat familiar.

B. Psicoteràpia en l’àmbit individual per persones adultes: tractament de casos de trastorn mental, suport en la gestió del trauma, consum de tòxics, etc. en un espai privat individual.

C. Psicoteràpia en l’àmbit individual per infants i joves: aborda el malestar psicològic en els joves i infants en un espai privat i individual, en casos de malestar psicològic després d’una separació conflictiva, malestar de l'infant per una vivència traumàtica, etc.

Àmbit familiar  fa mília família

Barcelona
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit individual  fa mília família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

Àmbit individual infància i adolescència f a mília família

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona