Introducció a la psicoanàlisi : lliçons de 1915-16 i 1916-17 ; seguit de Noves lliçons de 1932 / Sigmund Freud ; traducció d'Àngels Planella ; edició a cura de Josep Oriol Esteve ; pròleg de Pere Folch Mateu

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa