L'Abordatge integral de les violències que afecten les persones joves -- un model d'intervenció local de promoció de la convivència i prevenció de les violències / -- Paz Viguer i Seguí, Salvador Avià i Faure, Àngel Rossell i Talegón

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa