L'Abordatge integral de les violències que afecten les persones joves un model d'intervenció local de promoció de la convivència i prevenció de les violències / Paz Viguer i Seguí, Salvador Avià i Faure, Àngel Rossell i Talegón

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa