Estudi de camp en els jutjats de família de Barcelona com a primera visió del grau de coneixement de la mediació i intenció d'ús dels jutges i usuaris =

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa