Congrés Català de Salut Mental del nen i l'adolescent : a la recerca d'una òptima col·laboració entre les xarxes i els serveis sanitaris, d'educació, de benestar social, de justícia i de treball que intervenen en la Salut Mental del nen, l'adolescent i la seva família : Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2002

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa