Més enllà del principi de plaer / Sigmund Freud ; traducció de Pere Folch Mateu. seguit de Repercussions teòrico-clíniques / Jonathan Cohen ... [et al.] ; Pere Folch Mateu, compilador

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa