Manual per a l'atenció psicosocial i espiritual a persones amb malalties avançades :intervenció psicològica i espiritual /Coordinadors de l'edició: Javier Barbero Gutiérrez, Xavier Gómez-Batiste, Jorge Maté Méndez, Dolors Mateo Ortega

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa