Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat : aprovada pel Ple del Parlament ... en la sessió núm. 60, del 15 de juliol de 2009 ... publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 521/VIII, del 22 de juliol de 2009, promulgada el 22 de juliol de 2009 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5432, del 30 de juliol de 2009)

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa