Simposi sobre el paper de la policia en la proteccio dels drets humans : Nacions Unides : La Haia, Paisos Baixos, del 14 al 25 d'abril de 1980 / Nacions Unides ; [traduccio:] Antoni caus i Vidal

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa