El Component emocional en el desenvolupament del càncer / Grup de Treball Dona i Càncer, Secció de la Psicologia de les Dones, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya = Componente emocional en el desarrollo del cáncer / Grupo de Trabajo Mujer y Cáncer de la Sección de Psicología de las Mujeres del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa