GT Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Primers Auxilis Psicològics per a Intervinents

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
ISABEL ANGLÈS SABATÉ Coordinador
Objectius generals
  • Donar a conèixer les funcions i el circuit d'activació del psicòleg o psicòloga d'emergències.

  • Especificar i ampliar els criteris i els àmbits d'actuació dels psicòlegs o psicòlogues d'emergències.

  • Formar en primers auxilis psicològics a intervinents en primera instància.

 

Objectius específics
  • Desmitificar la figura del psicòleg o psicòloga com a actuant exclusiu dels trastorns mentals.

  • Unificar els criteris d'activació del psicòleg o psicòloga d'emergències als diferents cossos.

  • Promocionar la figura del psicòleg o psicòloga, tant per a víctimes com per actuants.

  • Especificar les actuacions bàsiques depenent de les característiques de cada cos d'intervenció.

  • Facilitar estratègies senzilles i pràctiques, per tal de minimitzar les respostes que puguin dificultar la immediata intervenció del psicòleg o psicòloga.

  • Analitzar els coneixements previs dels cossos d'intervenció sobre les pròpies eines d'autocura.