GT Psicomotricitat (transversal Educació i Clínica)

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Psicomotricitat (transversal Educació i Clínica)

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
JOSE JOAQUIM SERRABONA MAS Coordinador
Objectius
 • Crear i mantenir viu un espai de reflexió, treball i activitats que promoguin la psicomotricitat, difonent el model que integra la visió constructivista i el seu valor afegit en el marc dels diferents àmbits d’actuació dins de la psicologia. 

 • Tenir un espai organitzat dins el COPC per difondre entre els col·legiats i col·legiades interessats els conceptes bàsics i funcionament d'aquesta teràpia i enfocament terapèutic, i les últimes investigacions i avenços en la teoria i la clínica. A més ens interessa estar en contacte amb altres grups de treball del COPC, per poder realitzar intercanvis i propostes de treball conjunt. 

 • Potenciar la participació col·legial a base de:  

  • Propiciar un espai de confluència entre diversos àmbits de la psicologia que treballin entorn dels processos de desenvolupament i les seves dificultats. 

  • Promoure un moviment d’interacció compartida sobre aquestes qüestions entre les delegacions del COPC. 

 • Aprofundir en el coneixement de les necessitats dels mateixos professionals i fer que el grup constitueixi un espai de protecció de si mateixos pel que fa a les tensions derivades de fer-se càrrec de situacions molt complexes. 

 • Difondre periòdicament entre els col·legiats i col·legiades el nucli del treball que vagi realitzant. 

 • Promoure la formació dels col·legiats i col·legiades en els temes propis del grup. 

 • Crear una base de dades amb les investigacions més recents sobre el tema i posar-la a disposició dels col·legiats i col·legiades. 

 • Potenciar el reconeixement professional de l’acreditació com psicòleg o psicòloga expert en psicomotricitat i vetllar per la qualitat i la defensa de la professió en els diferents àmbits d’intervenció. 

 • Oferir un servei formatiu i d’assessorament per aquells professionals i/o entitats que desitgin promoure’s o donar resposta a dificultats que puguin sorgir en la pràctica de la seva professió. 

 • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques psicomotrius que faciliten la nostra vida. 

 • Sensibilitzar als participants sobre la utilitat de l’abordatge terapèutic de la psicomotricitat i les possibilitats de reconstrucció personal.