GT GEMA grup d'estudi sobre les dones en l'actualitat (Tarragona)

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT GEMA grup d'estudi sobre les dones en l'actualitat (Tarragona)

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
CLARA NOEMÍ BERMANT LUMER Coordinador
Objectius generals 
  • Debatre i reflexionar sobre com ens situem com a dones heterosexuals/ lesbianes/bisexuals/pansexuals en una faceta tan important com és la de la sexualitat, facilitant eines per una millor comprensió i acceptació de la sexualitat de cadascú. 

  • Facilitar processos de transformació personal que millorin la nostra qualitat de vida, potenciant la nostra autoestima com subjectes i com a col·lectiu. 

 
Objectius específics 
  • Incidir en la sensibilització envers les diversitats afectives i sexuals. 

  • Analitzar com el rol de gènere femení influeix en la forma en què expressem la nostra sexualitat i afectivitat.