GT d'Intervenció en violència masclista (Lleida)

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT d'Intervenció en violència masclista (Lleida)

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
MARIA MONTSERRAT MESALLES VILLANOVA Coordinador

Objectius 

  • Consolidar el grup, realitzar reunions mensuals per presentar casos clínics, informar sobre recursos formatius i compartir inquietuds i preocupacions professionals, millorar la praxi professional en l'atenció a les dones en situació de violència masclista. 
     

  • Aquest grup està format per nou psicòlogues que treballen en aquest àmbit. Es realitzen reunions mensuals i els temes que s'han tractat han estat: expectatives del grup, propostes i suggeriments, prejudicis a treballar a l’hora d'intervenir amb dones en situació de violència masclista, criteris de valoració de la credibilitat de les afectades, exemples d'informes, recursos d'atenció a dones en situació de violència masclista a la ciutat de Lleida, presentació dels recursos i serveis on treballen les professionals que formen el grup, models d'entrevista, bibliografia recomanada, casos clínics.