GT Violències masclistes

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Violències masclistes

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
SARA MORRERES QUESADA Coordinador
Objectius generals 
  • Estudi continuat de la complexitat dels motius que causen els maltractaments analitzats des d'una perspectiva de gènere. 

  • Revisió i reflexió de les diferents teories que estudien o fan referència als maltractaments. 

 
Objectius específics 
  • Aportar noves estratègies en les intervencions relacionades amb el tema de la violència. 

  • Col·laborar amb altres institucions. 

  • Sumar-nos a altres grups de treball o disciplines que requereixin les nostres aportacions com a psicòlogues especialitzades en violència de gènere. 

  • Supervisar casos clínics a les professionals que treballin amb violència. 

  • Formació en l'estudi de gènere per ajudar a ubicar la violència en un sistema que reprodueix la desigualat naturalitzant-la en les relacions amoroses i de poder.