GT Sexualitats, afectivitats i dones

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Sexualitats, afectivitats i dones

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
MONICA TIMON HERRERO Coordinador
Objectius generals 
  • Debatre i reflexionar sobre com ens situem com a dones heterosexuals/ lesbianes/bisexuals/pansexuals en una faceta tan important com és la de la sexualitat, facilitant eines per una millor comprensió i acceptació de la sexualitat de cadascú. 

  • Facilitar processos de transformació personal que millorin la nostra qualitat de vida, potenciant la nostra autoestima com subjectes i com a col·lectiu. 

 

Objectius específics 

  • Incidir en la sensibilització envers les diversitats afectives i sexuals. 

  • Analitzar com el rol de gènere femení influeix en la forma en què expressem la nostra sexualitat i afectivitat.