GT Investigació sobre la incorporació del sexe/gènere en psicologia

Participa en este grupo

Puedes formar parte del GT Investigació sobre la incorporació del sexe/gènere en psicologia

Responsable del grupo de trabajo
Nombre Cargo
MARIA JESUS SORIANO SORIANO Coordinador
Objectius 
 • Incidir en la incorporació de les variables sexe/gènere com a categoria d'anàlisi i d'aquesta manera poder estudiar: 

  • Les representacions psíquiques d'identitat sexual interioritzades per homes i dones 

  • Els rols de gènere assignats en la socialització que marquen les conductes i les actituds 

  • Les relacions entre homes i dones.

  • Efectes i repercussió en la subjectivitat 

 
Activitats concretes a desenvolupar
 • Participar en congressos i jornades sobre psicologia clínica amb ponències que treballen el tema de la clínica i incorporar la perspectiva sexe/ gènere. 

 • Plantejar un grup de reflexió entre els i les membres del grup per a propiciar un debat obert sobre la nostra subjectivitat i gènere. 

 • Col·laborar amb altres grups d'investigació interns o externs al COPC. 

 • Revisar textos. 

 • El grup està obert a altres propostes d'activitats.